Hur påverkas vi av musik?

Visst är det härligt att höra musik du älskar? Och visst kan du bli starkt påverkad av musik? Reaktionerna kan bli till och med bli fysiska – håren reser sig på armarna, man kan börja gråta eller börja le stort – allt på grund av en låt. Men hur kommer det här sig? Vad är det med musik som gör oss så påverkade?

En stor orsak till musikens påverkan heter dopamin. När vi lyssnar på musik vi tycker om utsöndras dopamin i hjärnan, ett av våra viktigaste signalsubstanser som stimulerar både glädje och kreativitet. Det är samma stimulans som kärlek och till exempel alkohol kan ge. Vissa forskare hävdar att musik till och med har ett helt eget dopaminsystem. Det här innebär att vi i allmänhet mår bra av att lyssna på bra musik ofta, men också att det går att behandla människor med psykiska problem med musikterapi och på det sättet utnyttja må-bra-homonet dopamin. Du har säkert också sett rapporter och klipp om dementa som får höra ett stycke musik från sin ungdom och plötsligt lever upp, får minskad oro och blir sitt vanliga jag för en stund, samtidigt som deras minne tränas.

Flera delar av vår hjärna stimuleras av att höra musik, inte enbart de känslomässiga. Kanske har du märkt att det är lättare att lära sig en text om den har musik till än en dikt utan musik, så musik verkar stimulera minnesfunktioner, vilket också kan vara effektivt i behandlingen av dementa patienter.

För samtidsmänniskan kan musiken vara extra viktigt, om man tänker på den främsta anledningen till att vi sjukskriver oss idag: stress. Musik kan nämligen sänka nivåerna av stresshormonet kortisol. I 22 av 25 studier kunde man se en tydlig stressdämpning av att lyssna på musik och i en av studierna såg man till och med att Mozart hade en mer stressdämpande effekt än Valium. Det låter ju redan nu riktigt bra, men om man tänker ett steg till så blir det ännu bättre. Stress sänker nämligen immunförsvaret och gör oss mer mottagliga för infektioner, inflammationer och andra sjukdomar. Blodtrycket och hjärtrytmen sänks också av musik. Forskare i Göteborg har också studerat möjligheten att använda lugn musik för att patienter ska återhämta sig bättre efter operationer eftersom cirkulationsproblematik är en vanlig komplikation.

Att göra en bra spellista med alla dina favoriter är alltså en mycket njutbar hälsoförsäkring.