Våra åtaganden

Dopingpolicy

Actic tar tydligt avstånd från doping gällande medlemmar såväl som anställda. Användning och/eller försäljning av på Actics anläggning på RF:s dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är förbjudet. Det leder till omedelbar uteslutning som medlem från Actic och ingen återbetalning sker. Actic förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll.

Miljöpolicy

  • doneVi skall i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan och förebygger föroreningar inom vår verksamhet.
  • doneVi skall i vårt sitt arbete följa miljölagstiftningen samt andra regler eller överenskommelser inom miljöområdet samt samarbeta med myndigheter, partners och organisationer så att miljöarbetet utformas i linje med samhällets miljömål.
  • doneVi skall öka vår miljökompetens och genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka och engagera våra samarbetspartner, medarbetare, kunder och leverantörer.
  • doneVi skall bidra till en hållbar utveckling i samhället och att vi uppfattas som en trovärdig aktör för miljöarbete inom friskvårdsbranschen.
  • doneVi skall kontinuerligt under året se över miljöarbetet och miljöpolicyn.

Actics ätstörningspolicy

Actic jobbar för ett friskare Sverige. Actic erbjuder träning för dig som vill må bra. Detta innebär också att vi stödjer dem som inte mår bra. Om vi ser antydan till ätstörning hos en medlem, t.ex. genom kraftig undervikt, träningsmani eller annat icke hälsosamt beteende agerar vi. Eftersom att det har visat sig att det är effektivast att konfrontera personen samtalar platschefen med individen direkt vid misstanke om ätstörning.

Då medlemmen samtycker förmedlar platschefen kontakten till lämplig instans för utredning och behandling. Då medlemmen inte godtar detta kräver vi ett intyg från läkare att det inte föreligger någon ätstörning. Medlemmen stängs av från vidare träning i väntan på intyg. Trots en friskrivning från läkare förbehåller vi oss rätten att stänga av medlemmen om dennes träningsbeteende bedöms som ohälsosamt.

CSR

Actic är en del i det samhälle vi verkar i. Vår verksamhet och vilja att göra Sverige friskare påverkar samhället, våra anställda och medlemmar positivt. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling och för en hållbar miljö. Det gör vi kontinuerligt genom att utvärdera men också utveckla vår verksamhet. Samhällsansvar ger fördelar för både samhället, våra medlemmar och anställda.

Hitta gym Bli medlem
Varukorg
Provträna
Kontakta oss Kontakta oss