Simskola

Actic VattenPalatset simskola

Vi erbjuder grupper för alla nivåer från tre månader till simkunnighet och vi erbjuder även vuxensim för nybörjare, fortsättare, crawl och simträning.

Simskolans kursstarter:

• Höstterminen startar i slutet av augusti
• Vårtermin start i början av januari
• Intensivsimskola start i maj

Babysimmets kursstarter:

• Höstterminer: augusti & oktober
• Vårterminer: januari & mars

Vi simmar i ett varmt och skönt vatten (34 grader i undervisningsbassängen/champagnepoolen och 28 i stora bassängen) och har givande kurser med rolig och lekfull pedagogik. Barnen övar genom lek och de lär sig genom repetitioner. Glädjen barnen känner när de har lärt sig något nytt gör att de fortsätter att befästa den nyvunna kunskapen och med nyfikenhet söker nya utmaningar.
Allt vi gör ska vara på era och barnens villkor med engagerade instruktörer som såklart alltid leder kurserna i vattnet. Våra siminstruktörer är utbildade av kursledare anslutna till Svenska Simförbundet och vidareutbildas kontinuerligt. Vi har en väl genomtänkt kursplan som är planerad i linje med barnets utveckling. Som en röd tråd, genom hela vår verksamhet, finns de självräddande övningarna och säkerheten där vi vill att barnen lär sig att känna respekt för vatten.
Kurspriset exl. entrépris varierar beroende på typ av kurs (15 tillfällen: simskola 1000kr, minisim under 4 år 1200kr. Babysim – 3 månader upp till 2 år, 8 tillfällen 650kr).
För entrépriser och medlemskap klicka här
Bokning: bokning till simskolan sker via länken http://Actic.brponline.se
Frågor om vår simskola mottages på simskola.lerum@actic.se eller på 0302-17020.

 • BABYSIM för barn som är 3 månader men inte fyllt 2 år

  En mysig stund tillsammans med ditt lilla barn! Babysim ger glädje för både barn och föräldrar eftersom det är en aktivitet där barnet och föräldrar i lugn och ro får umgås. Vårt babysim är inte prestationsinriktad utan en rolig och lärorik aktivitet där vi hoppas att barnet upptäcker vattenglädjen som är till hjälp för att lära sig simma under ytan. Vi har fyra kursstarter per år och drop-in minst en gång i veckan under kursperioderna. Drop-in Vill ni testa på babysim, går ni kurs och vill öva extra eller visa en anhörig som inte kunnat vara med på lektionen eller kanske ta igen missade lektioner? Under Babysim Drop-in har vi en babysiminstruktör på plats i vattnet som gärna hjälper till och inspirerar med övningar som är anpassade efter dig och ditt barns kunskaper. Under drop-in tiderna kan det vara lite varierande ålder på barnen och väldigt varierande antal besökande. För information om Drop-in tider maila förfrågan till: simskola.lerum@actic.se Pris: 190 kr för en vuxen+baby Klippkort 5 x babysim drop-in: 760 kr Kursverksamhet Babysim Är ditt barn en sprattlande delfin eller en djupdykare, en van babysimmare eller nybörjare? Vi har ålders-indelade grupper vilket gör att vi kan anpassa övningar till barnens utvecklingsnivå. Övningarna repeteras och byggs på för att i varje nivå träna upp barnens vattenvana och motorik ytterligare. Detta gör att vi kan ta emot nya barn i alla åldrar, det är aldrig för sent att börja babysimma! En kurs består av 8 lektioner á 30 minuter.

 • Babysim - Sjöstjärna 3-6 månader

  För babyn som är 3-6 månader. Vi vill ge dig och ditt barn möjligheten att uppleva den trygghet som behövs för att lära sig att simma under ytan. I lugn takt provar vi olika sätt att flyta och simma runt på mage och rygg. Barnen får möjlighet att röra sig på ett helt annat sätt än vad de kan göra på land och utan tvång eller forcering prövar vi nya saker i barnets takt. Babysim är ingen prestationsinriktad verksamhet utan ett sätt att bygga upp ett förtroende mellan barn, föräldrar och vatten.

 • Babysim - Sjöhäst 6-9 månader

  För babyn som är 6-9 månader. Vi vill få trygga föräldrar som i sin tur ger trygga barn som njuter i vattnet på ett respektfullt sätt. Utan prestationskrav sjunger, leker och myser vi – balans, motorisk- och social träning samt självförtroende kommer på köpet. Övningarna utvecklas under kursen och anpassas efter barnets ålder och förmåga. Vi vill ge dig och ditt barn möjligheten att uppleva den trygghet som behövs för att själv vilja simma under ytan. Barnen ska stimuleras i sin motoriska utveckling och mot självständighet i vattnet men också lära sig att ha respekt för vattnet och därför vi vill att självförtroendet går hand i hand med mer och mer självräddande övningar.

 • Babysim - Makrill 9-12 månader

  För babyn som är 9-12 månader. Vi vill få trygga föräldrar som i sin tur ger trygga barn som njuter i vattnet på ett respektfullt sätt. Övningarna utvecklas under kursen och anpassas efter barnets ålder och förmåga. Barnet ska stimuleras i sin motoriska utveckling och mot självständighet men också lära sig att ha respekt för vattnet och därför tränar vi mer och mer på självräddande övningar. Dyken blir mer avancerade och barnet börjar på eget initiativ simma under vattnet. Under kursen vill vi att barnen ska lära sig att invänta tillåtelse från förälder eller annan vuxen innan de hoppar i vattnet. Vi vill att barnen ska kunna ta tag och hålla fast i kanten, och även våga ligga på rygg och kunna vända över på mage.

 • Babysim - Guppy 12-24 månader

  För babyn som är 12-24 månader Övningarna utvecklas under kursen och anpassas efter barnets ålder och förmåga. Barnen ska stimuleras i sin motoriska utveckling och mot självständighet i vattnet men också lära sig att ha respekt för vattnet. Under kursen vill vi att barnen ska lära sig att sparka sig upp till ytan, ta tag och hålla fast i kanten, klättra upp själv på kant och flytande matta och invänta ett okej för att sedan ta sig ner igen. Vi vill att barnen håller sig fast på förälderns rygg när föräldern simmar och dyker. Vi tränar på att flyta i ryggläge med hjälp och vända sig själv över i magläge och simma utan hjälp ett par meter.

 • MINISIM för barn som fyllt 2 men inte 4 år

  Minisim är för barn 2 till 4 år – nya små simmare liksom vana babysimsdykare, alla är lika välkomna för en härlig stund tillsammans med sin förälder. Vi vill att det ska vara roligt och ge både glädje och nyttiga kunskaper. Med busiga lekar och lite ramsor och sånger tränar vi på att simma självständigt kortare sträckor, och som en röd tråd genom all vår verksamhet finns de självräddande övningarna och säkerheten där vi vill att barnen lär sig att känna respekt för vatten. I minisim lägger vi grunden för vattenvanan och som förälder har man en viktig del i barnens utveckling genom möjligheten att själv vara förebild – tillsammans med er vill vi skapa trygga och vattenvana barn som njuter av vattnet på ett respektfullt sätt! Våra grupper är åldersindelade vilket gör att vi kan utgå från det enskilda barnets förutsättningar och utvecklingsnivå och anpassa övningarna därefter. Vi tränar var för sig på de övningar som tillsammans utgör grunden för simkunnighet.

 • Minisim - Säl från 2 år

  Kursen vänder sig till barn som fyllt 2 men inte 3 år. Med sånger och ramsor leker vi in vattenvana och tränar på att simma kortare sträckor. Som en röd tråd genom all vår verksamhet finns de själv-räddande övningarna och säkerheten där vi vill att barnen lär sig att känna respekt för vatten. Föräldrarna har en viktig del i barnens utveckling genom möjligheten att själva vara förebilder och visa barnen hur övningarna ska utföras. Tillsammans med er vill vi skapa trygga och vattenvana barn som njuter av vattnet på ett respektfullt sätt! Vi vill hjälpa er föräldrar att ge barnen förmågan att självständigt klara av att simma en liten sträcka, vända över till rygg för att andas och sedan tillbaka till magläge för att fortsätta simma.

 • Minisim - Sjölejon från 3 år

  Kursen vänder sig till barn som fyllt 3 men inte 4 år. Med sånger och ramsor leker vi in vattenvana och tränar på att simma kortare sträckor. Som en röd tråd genom all vår verksamhet finns de självräddande övningarna och säkerheten där vi vill att barnen lär sig att känna respekt men samtidigt glädje och tillförsikt för vatten. Föräldrarna har en viktig del i barnens utveckling genom möjligheten att själva vara förebilder och visa barnen hur övningarna ska utföras. Tillsammans med er vill vi ge barnen förmågan att självständigt hoppa i vattnet från kanten och simma tillbaka, flyta i magläge med ansiktet i vattnet och flyta i ryggläge och kunna vända sig över till magläge. För att vara vattenvan vill vi också att barnen ska klara att glida med ansiktet i vattnet och bubbla samt ha en drivande crawlbenspark i både mag- och ryggläge.

 • Simskola från 4år

  Med hjälp av lekar och repetition bygger instruktören övningar där barnen tränar på att simma självständigt kortare och sedan allt längre sträckor och på att få ett bättre självförtroende i vattnet genom att hoppa, glida, flyta och andas på ett riktigt sätt. Eftersom vi har simskola för så små barn börjar vi träna crawl på mage och rygg då det simsättet bäst passar små barns motoriska färdigheter och visat sig vara lättast att lära sig. Som en röd tråd, genom hela vår verksamhet, finns de självräddande övningarna och säkerheten där vi vill att barnen lär sig att känna respekt för vatten.

 • Simskola - Krabba från 4 år

  Som vuxen är du med tillsammans med ditt barn och får både verktyg och tillfälle att bistå barnet med utveckling, självständighet och vattenvana. Tillsammans med er vill vi skapa trygga och vattenvana barn som njuter av vattnet på ett respektfullt sätt! Ta vara på möjligheten! Lämna i möjligaste mån syskon med någon annan vuxen och låt lektionen bli din stund att aktivt delta i barnets simutveckling. För att kunna lära sig simma måste man trivas och vara trygg i vattnet och därför övar vi på att flyta, glida, hoppa, doppa huvudet och andas ut under vattnet – och andas in lugnt när huvudet kommer ovanför igen. Vi tränar på att sparka oss framåt och när det funkar bra introduceras även armtag för crawl och ryggsim

 • Simskola - Sköldpadda från 4 år

  För att börja i denna kurs skall barnet: Kunna vara i vattnet själv och ta instruktioner Hoppa i vattnet själv från kanten och simma tillbaka Flyta självständigt i magläge med ansiktet i vattnet Flyta självständigt i ryggläge och kunna vända sig över till magläge Glida med ansiktet i vattnet och bubbla Ha drivande crawlbenspark både i magläge och ryggläge Fyllt 4 år I Sköldpadda följer du alltid med barnet till simskolan liksom tar emot barnet när lektionen är slut då barnen i denna nivå simmar utan medföljande vuxen. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen utifrån deras kunskaper. Vi tränar in en bra teknik i crawl och ryggcrawl eftersom det visat sig vara det lättaste simsättet för barn att lära sig. Undervisningen bygger på lust och respekt och anpassas i största mån efter gruppen men också för det enskilda barnets förutsättningar. Barnen som ska lära sig simma måste ges tillräckligt med tid för att bli förtrogna med varje moment! För att bli uppflyttad till nästa nivå ska barnet vara 5½ år och uppnått de förkunskaper som gäller för Minifirre.

 • Simskola - Pingvin från 4 år

  För att börja i denna kurs skall barnet: Gått i kurs på VattenPalatsets förut Bli rekommenderad till nivån av instruktörer i tidigare kurs Fyllt 4 år Pingvin är för de barn som simmar för bra för att gå i en Sköldpadda men kanske ändå inte riktigt är mogna för att börja i stora bassängen åldersmässigt eller rent teknikmässigt. Vi fortsätter att stärka crawl- och ryggsim för att kunna uppnå en effektiv simning. Detta gör barnen genom att simma många, men korta avstånd. Vi lägger tonvikt på en riktig andningsteknik för att barnen ska lära sig simma längre sträckor utan avbrott och resursslöseri. Varje moment har ett syfte som leder till en bra grund för vattenvana och simteknik. Om barnen är motoriskt mogna börjar vi också träna på det lite svårare bröstsimmet För att bli uppflyttad till nästa nivå ska barnet vara 5½ år och uppnått de förkunskaper som gäller för Minifirre.

 • Simskola - Minifirre från 6 år stora bassängen

  För att börja i denna kurs ska barnet: Har uppnåt den säkerhet & balans som gör att det är lätt att flyta på rygg & vända över på mage Simma 10 meter crawl där simningen genomförs med en drivande benspark, effektiv andning samt armtag där barnet tydligt för upp armarna ovan ytan Simma 10 meter ryggcrawl där simningen genomförs med en drivande benspark samt armtag där barnet tydligt för upp armarna ovan ytan Hoppa & dyka på djupt vatten & vända tillbaka till kanten Vara äldre än 6 år När crawl och ryggsim börjar fungera riktigt bra och barnen simmar 10 meter med god teknik vardera av simsätten är det simskola i stora bassängen som gäller. Vi fortsätter att stärka crawl- och ryggsim för att barnen ska börja kunna simma längre sträckor utan avbrott och utan att slösa kraft. Nu börjar vi också träna på det lite svårare simsättet bröstsim, i början med bentag och armtag var för sig för att befästa rätt muskelminne från grunden. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen utifrån just deras kunskaper och försöker få dem att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Genom lek och delmål stärker vi barnens självkänsla i vattnet och befäster både nya och gamla kunskaper. Kursen hålls i en 25 meter lång bassäng med djup upp till 1,8 meter.

 • Simskola - Fisk från 6 år stora bassängen

  För att börja i denna kurs ska barnet: Simma 25 meter crawl med god teknik Simma 25 meter ryggcrawl med god teknik Simma 25 meter bröstsim med god teknik Hoppa och dyka på djupt vatten Flyta på rygg i en ½ minut Simma 5 meter under vattnet Fyllt 6 år Vi slipar på tekniken i alla simsätt samt simmar längre sträckor för att öva uthålligheten i barnens simning. Men det gäller ju inte bara att kunna simma längre sträckor utan det gäller att kunna göra det utan att tekniken blir sämre. Det är därför viktigt att man varvar att både simma långt och att simma tekniskt riktigt med hjälp för att befästa rätt muskelminne från grunden. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen utifrån just deras kunskaper och försöker få dem att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Med ökat självförtroende och styrka blir tekniken allt lättare även i bröstsim som nu tränas mer och mer även sammansatt med armtag och bentag. Kursen hålls i en 25 meter lång bassäng med djup upp till 1,8 meter

 • Simskola - Haj från 6 år stora bassängen

  För att börja i denna kurs skall barnet: Simma 100 meter crawl, med god teknik Simma 100 meter ryggcrawl med god teknik Simma 100 meter bröstsim med god teknik Simma fjärilsimskickar en kortare sträcka, hoppa och dyka från hög kant simma 8 meter under vattnet Fyllt 6 år Detta är sista steget i simskolan på Actic VattenPalatset. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen utifrån just deras kunskaper och försöker få dem att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi finslipar tekniken i alla simsätt och jobbar mot målet att bli simkunnig enligt den nordiska definitionen: ”Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg”. Barnen ska också kunna simma 8 meter under vatten, dyka ned till botten på 1½ meters djup samt flyta på rygg i två minuter. Kursen hålls i en 25 meter lång bassäng med djup upp till 1,8 meter

 • Simskola för vuxna nybörjare - från 18 år

  Kursen hålls för det mesta i undervisningsbassängen Förkunskaper: vara minst 18 år inga förkunskaper krävs Kursen vänder sig till dig som vill lära dig att simma och umgås i och med vatten. Under trygga former tränar en liten grupp tillsammans med instruktör i vattnet när vi har Vuxenkväll på VattenPalatset.

 • Simskola för vuxna fortsättning - från 18 år

  Kursen hålls för det mesta i undervisningsbassängen och när eleverna har förutsättningarna i stora bassängen. Förkunskaper: vara minst 18 år Flyta självständigt i magläge med ansiktet i vattnet Flyta självständigt i ryggläge och kunna vända sig över till magläge Glida med ansiktet i vattnet och bubbla Kunna simma en liten bit, bröstsim eller crawl / rygg eller mage Kursen vänder sig till dig som redan kan simma lite, men vill ha tryggheten att träna i en liten grupp med instruktör i vattnet och när vi har Vuxenkväll på VattenPalatset.

 • Crawlkurs nybörjare - från 18 år

  Kursen hålls i stora bassängen. För att börja i denna kurs skall du: vara minst 18 år kunna simma 500 meter och vilja vidareutveckla din simning då du ser simningen som motion och träningsform vara nybörjare i crawl eller simma som längst 25 meter crawl Vill du lära dig crawla för att du tycker det ser snyggt ut eller för att det är en effektiv men skonsam motionsform, eller kanske för att du vill lära dig inför Vansbrosimningen eller något annat lopp eller prestation? Att crawla bra är inte lika lätt som det ser ut på TV – det är en rolig utmaning. På den här kursen börjar vi med att bygga upp crawltekniken metodiskt från grunden. Övningarna går ut på att du skall få en avslappnad simning med effektiv teknik. Var beredd på att det kanske inte går på en termin

 • Crawlkurs fortsättning - från 18 år

  Kursen hålls i stora bassängen. För att börja i denna kurs skall du: vara minst 18 år känna dig bekväm i vattnet och kunna simma längre sträckor bröstsim simma 50 meter crawl upprepade gånger med god teknik simma 50 meter ryggcrawl Simning är en rolig träningsform. Vi tekniktränar crawl för att hitta det flyt och den teknik som behövs för att simma lite längre sträckor. Vi simmar med olika hastigheter och även bröstsim och ryggsim eftersom de andra simsätten kan göra crawltekniken bättre och lättare att lära sig. Vi lär oss göra utskjut och vända riktigt. Vi simmar med olika redskap som till exempel paddlar och fenor för att bli starkare och simma bättre. Vi övar startdyk och simmar med tidtagning.

 • Simträning - från 18 år

  Kursen hålls i stora bassängen. För att börja i denna kurs skall du: vara minst 18 år med god teknik simma 200 m crawl utan att stanna med god teknik simma 200 m ryggcrawl utan att stanna orka simma längre serier om cirka 1500 m Simning är en rolig träningsform. Vi tekniktränar medleysimsätten fjäril, ryggsim, bröstsim och frisim även om tonvikten ligger på frisim. Vi simmar med olika hastigheter och finjusterar teknik. Vi lär oss göra utskjut och korrekta vändningar i alla simsätt. Vi simmar med olika redskap som till exempel paddlar och fenor för att bli starkare och simma bättre. Vi övar startdyk och simmar med tidtagning. Detta kan vara starten till att våga anmäla sig till en tävling eller något lopp på egen hand.

 • INTENSIVSIMSKOLA från 4 år

  Ge vattenvanan och simningen en extra skjuts innan sommaren. Intensivsimskolan tar vid i maj när vårterminen slutar och håller på fram till midsommar. Lektionerna ligger två gånger i veckan och tack vare kontinuiteten passar det många elever som får extra självförtroende med vattenvanan och siminlärningen går lättare.

 • INTENSIVSIMSKOLA - Steg 1 från 4 år

  Vår första simskolekurs för barn som inte har så mycket vattenvana Inga förkunskaper krävs Barn och vuxen simmar tillsammans För barn som fyllt 4 år Kursen vänder sig till nybörjare som vill börja simskola. Siminstruktören ger alla instruktioner och leder alla föräldrar och elever så var och en får de övningar de behöver för att utvecklas. Att vara med under lektionerna och vara en del i sitt barns vattenvana och utveckling är både jätteroligt och mycket effektivt! Föräldern är med som ett stöd för barnet och hjälper till med alla övningar och som vuxen är du med tillsammans med ditt barn och får både verktyg och tillfälle att bistå barnet med utveckling, självständighet och vattenvana. Tillsammans med er vill vi skapa trygga och vattenvana barn som njuter av vattnet på ett respektfullt sätt! För att kunna lära sig simma måste man trivas och vara trygg i vattnet och därför övar vi på att flyta, glida, hoppa, doppa huvudet och andas ut under vattnet – och andas in lugnt när huvudet kommer ovanför igen. Vi tränar på att sparka oss framåt och när det funkar bra introduceras även armtag för crawl och ryggsim. Eleverna behöver inte ha några förkunskaper.

 • INTENSIVSIMSKOLA - Steg 2 från 4 år

  För att börja i denna kurs skall barnet: Kunna vara i vattnet själv och ta instruktioner Hoppa i vattnet själv från kanten och simma tillbaka Flyta självständigt i magläge med ansiktet i vattnet Flyta självständigt i ryggläge och kunna vända sig över till magläge Glida med ansiktet i vattnet och bubbla Ha drivande crawlbenspark både i magläge och ryggläge Fyllt 4 år I Steg 2 följer du alltid med barnet till simskolan liksom tar emot barnet när lektionen är slut då barnen i denna nivå simmar utan medföljande vuxen. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen utifrån deras kunskaper. Vi tränar in en bra teknik i crawl och ryggcrawl eftersom det visat sig vara det lättaste simsättet för barn att lära sig. Undervisningen bygger på lust och respekt och anpassas i största mån efter gruppen men också för det enskilda barnets förutsättningar. Lekar, sånger och bus blandas med allvaret i att lära sig simma. Vi hoppar, doppar, glider, flyter, fortsätter hålla vattenvanan vid liv och simmar i hinderbanor. Lektionerna och övningarna varieras för att barnet ska kunna utvecklas men övningarna tragglas också för att eleverna ska få tillräckligt med tid för att bli förtrogna med varje moment.

 • INTENSIVSIMSKOLA - Steg 3 från 6 år stora bassängen

  För att börja i denna kurs ska barnet: Har uppnått den säkerhet & balans som gör att det är lätt att flyta på rygg & vända över på mage Simma 10 meter crawl där simningen genomförs med en drivande benspark, effektiv andning samt armtag där barnet tydligt för upp armarna ovan ytan Simma 10 meter ryggcrawl där simningen genomförs med en drivande benspark samt armtag där barnet tydligt för upp armarna ovan ytan Hoppa & dyka på djupt vatten & vända tillbaka till kanten Fyllt 6 år När crawl och ryggsim eller bröstsim börjar fungera riktigt bra och barnen simmar 10 meter med god teknik vardera av simsätten är det simskola i stora bassängen som gäller. Vi fortsätter att stärka crawl- och ryggsim för att barnen ska börja kunna simma längre sträckor utan avbrott och utan att slösa kraft. Nu börjar vi också träna på det lite svårare simsättet bröstsim, i början med bentag och armtag var för sig för att befästa rätt muskelminne från grunden. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen utifrån just deras kunskaper och försöker få dem att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Genom lek och delmål stärker vi barnens självkänsla i vattnet och befäster både nya och gamla kunskaper. Kursen hålls i en 25 meter lång bassäng med djup upp till 1,8 meter.

 • INTENSIVSIMSKOLA - Steg 4 från 6 år stora bassängen

  För att börja i denna kurs ska barnet: Simma 25 meter crawl med god teknik Simma 25 meter ryggcrawl med god teknik Simma 25 meter bröstsim med god teknik Hoppa och dyka på djupt vatten Flyta på rygg i en ½ minut Simma 5 meter under vattnet Fyllt 6 år Vi slipar på tekniken i alla simsätt samt simmar längre sträckor för att öva uthålligheten i barnens simning. Men det gäller ju inte bara att kunna simma längre sträckor utan det gäller att kunna göra det utan att tekniken blir sämre. Det är därför viktigt att man varvar att både simma långt och att simma tekniskt riktigt med hjälp för att befästa rätt muskelminne från grunden. Våra instruktörer är alltid med i vattnet och hjälper barnen utifrån just deras kunskaper och försöker få dem att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Med ökat självförtroende och styrka blir tekniken allt lättare även i bröstsim som nu tränas mer och mer även sammansatt med armtag och bentag. Kursen hålls i en 25 meter lång bassäng med djup upp till 1,8 meter.

Hitta gym Bli medlem
Varukorg
Provträna
Medlems-
service
Medlemsservice