Träningstips

Träna din rörlighet för ökad prestation

Träna din rörlighet för ökad prestation och vardagsfunktion

För de allra flesta är det en självklarhet att träna sin styrka och sin kondition men alltför ofta upplever många att de blir begränsade av stela och strama muskler. Det är heller inte ovanligt att brist på smidighet påverkar vardagen, enkla saker som att hålla armarna sträckta över huvudet eller att sitta på huk kan vara riktigt obekvämt eller till och med omöjligt om man är stel.

Varför är det viktigt att vara rörlig?

Träning innebär att vi belastar kroppen på olika sätt för att göra den starkare, men har vi rörelseinskränkningar är risken stor att vi drar på oss skador eller att vi inte blir så effektiva som vi önskar. Om du ska genomföra ett lopp på skidor så vill du ha så goda förutsättningar som möjligt att producera kraft i de rörelser som är specifika för just skidåkning. Har du en stel bröstrygg kan det vara svårt att staka ordentligt eller så kanske du får problem med ditt frånskjut på grund av stela lårmuskler.

Så vad är egentligen rörlighet?

Enkelt sagt kan man säga att rörlighet är vår förmåga att ta ut ett fullt rörelseomfång i en eller flera leder.

En av kroppens mest fantastiska egenskaper är dess förmåga till anpassning, den blir helt enkelt bra på det vi gör. Många tillbringar en stor andel av dygnets 24 timmar stillasittande eller med att belasta kroppen ensidigt, och när vi då försöker röra oss utanför de här invanda positionerna protesterar kroppen, vi har ju tränat den i att vara stilla! På samma sätt som kroppen anpassar sig till stillasittande kan vi anpassa den för ett aktivt liv i rörelse.

Några enkla steg för att öka eller bibehålla din rörlighet:

  • Börja med att se över hur dina dagar ser ut. Är du inaktiv en stor del av dagen börjar det viktigaste steget mot en rörligare fysik här. Kan du väva in mer aktivitet i din vardag och framförallt undvika att bli stillasittande i långa perioder? Kanske kan du arbeta mer ståendes eller variera dina arbetsuppgifter för att undvika ensidig belastning.
  • Ta reda på vilka dina styrkor och svagheter är. En ofta förbisedd orsak till stelhet är att man är svag och med styrketräning anpassad efter just dina behov kan du ta enkla rörlighetspoäng. Ta hjälp av en Personlig Tränare eller en coach som är specialist på just din idrott för att få ett program utformat efter dina individuella förutsättningar och mål.
  • Kombinera statisk och dynamisk rörlighetsträning. Klassisk statisk stretchning kan absolut ha sin plats i vägen mot en rörligare kropp men glöm inte bort att jobba dynamiskt. Ett bra exempel på när statisk och dynamisk rörlighetsträning kombineras är yoga, besök din Actic-anläggning och boka in ett pass. Nyckeln till en stark och smidig kropp ligger alltså i variation. Utmana dig själv på flera olika sätt och gör det kontinuerligt. Rörlighet precis som styrka och kondition är färskvara och det är aldrig för sent att börja!

Författare: Emilia Williamsson, Personlig tränare på Actic.

Frågor och Svar