Bättre vanor

Yoga – rena mirakelmedicinen. Eller?

Kan yoga bota sjukdomar?

Nej, det finns inga vetenskapliga bevis för att yoga skulle kunna bota sjukdomar. Däremot pågår det forskning om yoga på universitet runt hela världen och flera studier har också visat på yogans fördelar vid olika sjukdomstillstånd. Vi dök ner bland rapporterna och hittade några överraskande resultat.

Astma

Det finns studier som pekar på att människor med astma kan bli hjälpta av yoga, få bättre lungfunktion och allmänt bättre livskvalitet. Vad det skulle bero på är enligt forskarna oklart, men det skulle kunna vara andningsövningarna som gör att astmapatienterna upplever en förbättring.

Skolios

Om du är drabbad av skolios, alltså en krökt ryggrad, kan du ha stora problem, eller inga problem med din rygg. Vanligt är dock att man är svagare på ena sidan av ryggen, eftersom ryggen är asymmetrisk. En amerikansk studie visade att skoliospatienter som gjorde yogapositionen sidoplanka på den svagare sidan 90 sekunder åt gånger, tre gånger i veckan fick en förbättrad kurvatur i ryggraden eftersom positionen stärkte musklerna i den svaga sidan.

Prostatacancer

I Sverige drabbas årligen omkring 9 000 män av prostatacancer, vilket gör den till vår vanligaste cancerform. Under behandlingen är det många som upplever extrem trötthet, en bieffekt som kan lindras med yoga. Dessutom stärker yoga musklerna i och omkring bäckenet vilket gör att även problem med inkontinens och erektionsproblem blev mindre.

Läs också: Därför är yoga så bra för dig

Bröstcancer

Yoga kan också hjälpa kvinnliga cancerpatienter. En studie gjord i USA på kvinnor som drabbats av bröstcancer och genomgick strålning visar att yoga gjorde kvinnorna mindre trötta. Forskarna säger att det förmodligen beror på att yogan reglerade kortisolnivåerna i kroppen. Kortisol är ett stresshormon som verkar kunna hållas i schack med en kombination av fysisk aktivitet och mental avslappning, som yoga kan ge.

Artrit

Ledgångsinflammation, eller artrit, drabbar många människor någon gång i livet. Vissa har kroniska besvär, som reumatism, och andra kan drabbas tillfälligt av ett virus eller en bakterie som sätter sig på lederna. För många med ledbesvär är fysisk aktivitet mycket viktigt och yoga passar då bra eftersom det är skonsamt och kombinerar avslappning med fysisk rörelse vilket gjorde försökspersonerna mindre stela och minskade deras smärta.

Högt blodtryck

Så många som en tredjedel av vuxna svenskar ha högt blodtryck, ett tillstånd som kan leda till ökad risk för såväl stroke som hjärtinfarkt. I den amerikanska studien visade det sig att yoga kunde sänka blodtrycket på patienterna inom sex månader om de tränare yoga två till tre gånger i veckan. Forskarna antar att det är avslappningen och den mentala biten av yogan som spelar störst roll.

Har du testat våra gruppträningspass?

Frågor och Svar