Äta rätt

Så fungerar BMI

BMI (Body Mass Index)

BMI är ett internationellt mått som har tagits fram för att kunna göra jämförelser mellan länder och i forskningsprojekt där forskarna undersöker vilka riskfaktorer som är kopplade till komplikationer i samband med övervikt och fetma.

BMI kan vara bra att använda om man vill skapa sig en generell uppfattning om en persons vikt. Det är dock viktigt att inte stirra sig blind på siffrorna utan att ta resultatet med en nypa salt.

BMI tar inte hänsyn till ålder, benstomme eller kroppsbyggnad. Tänk på att inom varje viktkategori finns ett spann på ca 15 kg. Muskler väger mer än fett, vilket gör att till exempel elitidrottare och muskelbyggare kan få ett högt BMI utan att vara överviktiga. Dessutom har det stor betydelse var på kroppen som fettet är placerat. Bukfetma är mycket skadligare än om fettet är jämnt fördelat över kroppen.

Det är även viktigt att komma ihåg att BMI endast bör användas på vuxna människor. Om man räknar ut BMI för ett barn, som fortfarande växer, blir resultatet missvisande.

Så här räknar du ut ditt BMI:

(din kroppsvikt i kg) / (din längd i meter, upphöjt till 2) = ditt BMI

Det innebär att om du väger 70 kg och är 175 cm lång blir ditt BMI följande:

70 / (1,75 x 1,75) = 22,9

Viktklass Män Kvinnor
Underviktig <20 <18,6
Normalviktig 20,0 – 25,0 18,6 – 23,8
Överviktig 25,0 – 30,0 23,8 – 28,6
Fetma >30 >28,6
Frågor och Svar