Simskola

Välkommen till simskola på Actic Växjö Simhall!

Våra simgrupper

Babysim steg 1
Ålder: Från ca 3-11 månader, med läkt navel. En badande vuxen i vattnet. Inga förkunskaper krävs.
Mål med kursen: Att få barnet att upptäcka vattenglädje, och på ett harmoniskt och avslappnande sätt få både barn och förälder att känna sig trygga i vattnet. Vi vänjer barnet att få vatten över huvudet. Vi introducerar dyket.
Babysim steg 2
Förkunskaper: Ha gått Babysim steg 1. En badande vuxen i vattnet.
Mål med kursen: Fortsätt att utveckla övningarna från steg 1 genom att få barnet att känna sig alltmer tryggt och självständigt i vattnet. Vi påbörjar det viktiga med att greppa kanten ta sig framåt och vänd tillbaka.
Babysim steg 3
Förkunskaper : Har gått babysim steg 2. En badande vuxen med i vattnet.
Mål med kursen: Fortsätt att utveckla övningarna från steg 2 genom att få barnet mer självständig i vattnet. Vi lägger ett större fokus på säkerheten i vattnet och självräddning.
Målet med Självräddning: vändning och ta sig tillbaka till kanten.
Minisim 1-2 år
Förkunskaper: inga förkunskaper krävs. En badande vuxen med i vattnet.
Denna kursen vänder sig till dig som vill underhålla kunskaperna från stegen i babysim samt dig som är nybörjare. Kursen är individanpassad. Målsättning: Öva upp vattenvanan och träna på att självständigt kunna ta sig fram i vattnet.
Minisim 2-3 år
Inga förkunskaper. En badande vuxen i vattnet.
Mål med kursen: Genom lek och olika övningar öka barnets vilja att ta sig fram i vatten på ett bra och säkert sätt. En viktig del i kursen är att träna på att komma ner i vattnet från kanten, vända tillbaka och klättra upp igen. En lektion ägnar vi åt klädsim och lättare livräddningsmoment.
Minisim 3-4 år
Inga förkunskaper. En badande vuxen i vattnet. Mål med kursen: Stort fokus på vattensäkerhet, glid- och flytövningar. Och genom lek öva upp vattenvana och vattensäkerhet. En lektion ägnar vi åt klädsim och lättare livräddningsmoment.
Minisim 4-5 år
Inga förkunskaper. En badande vuxen i vattnet.
Bra att veta: Förbereda barnet för simskola där barnet själv ska kunna ta till sig instruktioner från simläraren. Vi arbetar mot att barnet ska bli mer självständig i vattnet. För att vara förberedd inför simskola steg 1, där vi inte har vuxna med i vattnet.
Mål med kursen: Goda kunskaper hur man gör arm och bentag.
Uppnå vattenvana, d.v.s. utan flythjälp kunna hoppa från kant och doppa huvudet – vilket är förkunskapskravet för simskola steg 1. En lektion ägnar vi åt klädsim och lättare livräddningsmoment.
Simskola Fokus vattenvana
Inga förkunskaper. Ålder: Från 5 år. En badande förälder med i vattnet.
Mål med kursen: Få en god vattenvana där målet är att kunna hoppa från kant och doppa huvudet utan hjälp på grunt vatten – vilket är förkunskapskravet för simskola steg 1.
Genom att ha förälder med i vattnet skapar vi trygghet och vi påbörjar grunderna för rygg/bröstsim.
En lektion ägnar vi åt klädsim och lättare livräddningsmoment
Simskola Steg 1
Ålder: Från ca 5 år, utan vuxen med i vattnet.
Förkunskaper: Vattenvana, d.v.s. utan flythjälp kunna hoppa från kant och doppa huvudet utan hjälp på grunt vatten.
Mål med kursen : Få en ökad vattenvana, kunna flyta på mage och rygg utan flythjälpmedel. För att sedan påbörja grunderna i bröst- och ryggsim för en säker simning. Varje lektion pratar vi några minuter om bad-, båt- och isvett. En lektion ägnar vi åt klädsim och lättare livräddningsmoment.
Simskola Steg 2
Förkunskaper: God vattenvana, kunna flyta på rygg och mage utan flythjälpmedel samt ha grunderna i bröst- och ryggsim
Mål med kursen: Kunna flyta utan flythjälp, simma 10 m bröstsim med korrekta arm- och bentag med huvudet över vattnet och 10 m ryggsim utan flythjälpmedel. Varje lektion pratar vi några minuter om bad-, båt- och isvett. En lektion ägnar vi åt klädsim och lättare livräddningsmoment.
Simskola Steg 3
Förkunskaper: Kunna simma 10 m bröstsim med korrekta arm- och bentag med huvudet över vattnet och 10 m ryggsim utan flythjälp.
Mål med kursen: Kunna simma minst 25 m bröstsim och 25 m ryggsim. Vi övar in teknik och kondition i simningen, för att simma på ett bra och säkert sätt när man ska simma långt. Varje lektion pratar vi några minuter om bad-, båt- och isvett. En lektion ägnas åt vattenlivräddning.
Simskola från 7 år
Inga förkunskaper.
Mål med kursen: Kunna simma bröstsim och ryggsim med korrekta arm- och bentag, utan flythjälp.
Samt öka vattenvana samt vattensäkerheten. Varje lektion pratar vi några minuter om bad-, båt- och isvett. En lektion ägnas åt klädsim och livräddning.

Hitta gym Bli medlem
Varukorg
Prova på
Medlems-
service
Medlemsservice