Äta rätt

Kokosfett – hälsofrämjande egenskaper

Kokosfett med hälsofrämjande egenskaper

Kokosfett har under de senaste åren blivit en omtalad produkt på grund av sina hälsofrämjande egenskaper. Kokosfett blir till kokosolja när det värms upp och är mycket värmetåligt med sin höga halt MTC (medellånga fettsyror). Till skillnad från margarin och vegetabiliska oljor som skadas under upphettning bör man därför inte steka i dessa.

Kokosfett innehåller laurinsyra som finns i bröstmjölk och gynnar tarmfloran genom att bibehålla de goda tarmbakterierna och undvika att bakterier, virus och svamp bildas. Den används omedelbart som energi i kroppen och lagras inte som kroppsfett, är därför en bra och hälsosam hjälp till viktminskning.

Kokosfett har en antioxidant verkan och bidrar även till balans i sköldkörteln som därmed kan sänka det ”onda” kolesterolet, vilket är positivt för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar.

Frågor och Svar