Att boka PT

Autogiro

  • PT klienten skall boka samtliga de timmar med personlig tränare som medlem har rätt till enligt avtal (Antal PT-timmar) senast 20 dagar före den sista dagen i respektive månad. Om man som PT klient inte bokar PT-timmar senast 20 dagar innan månadens utgång, har Actic rätten att anses PT-timmar förfallna varvid full betalning för samtliga PT-timmar för den innevarande månaden skall erläggas

Om,- och avbokning

  • Avbokning eller ombokning av PT timme skall ske senast 24 timmar i förväg. Vid senare ombokning, eller om PT klienten uteblir från PT-timme, skall en sådan PT-timme anses utnyttjad av medlem och förfalla till betalning.
  • Om den personlig tränare som kunden har bokat inom nämnda tidsperiod inte är tillgänglig vid det relevanta träningstillfället, har Actic rätt att ersätta den personliga tränaren med en annan av Actics anställda Lic. Personliga Tränare.

Nyttjande av PT timmar

  • Om man som PT-klient inte utnyttjar sina PT-timmar enligt PT-avtalets längd anses timmarna utnyttjade av medlem och förfalla till betalning.

Hitta gym Bli medlem
Varukorg
Provträna
Kontakta oss Kontakta oss