Inspiration

Hur påverkar stillasittandet din kropp?

Stillasittande arbete blir allt mer vanligt, och innebär flera timmar framför datorn. Efter jobbet är det lätt att hamna i soffan framför tv:n eller datorn igen. Hur påverkar detta våra kroppar egentligen?
Att ha datorn som främsta arbetsverktyg innebär ofta långvarigt stillasittande och brist på nödvändig kroppslig aktivitet. Av ett åttatimmars arbetspass sitter många sex-sju timmar, varav de flesta av dem vid datorn. Att inte aktivera kroppen vid ett stillasittande liv kan medföra flertalet problem med hälsan och välbefinnandet.
De främsta problem som uppstår vid stillasittande arbete är:
1.Effekter på rörelseorganen: svaga muskler, skört skelett, dålig rörlighet, koordination och balans
2. Effekter på ämnesomsättningen och hjärtkärlsystemet: övervikt, diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärtkärlsjukdomar
3. Övriga effekter: förstoppning/tarmfickor, cancer, bristande välbefinnande, ökad stresskänslighet
Allt fler drabbas av sjukdomar orsakade av stillasittande arbete
Många av effekterna av långvarig kroppslig inaktivitet tillhör de så kallade folksjukdomarna, det vill säga de är vanliga i stora delar av befolkningen, till exempel besvär från rörelseorganen, övervikt, diabetes, högt blodtryck, hjärtkärlsjukdomar och cancer. De senare är också av medicinskt allvarlig art. Andelen i befolkningen med sådana sjukdomar har ökat under de senaste åren.
Besvär kan uppstå redan efter några veckor
Tecknen på ohälsa kan dyka upp senare i livet efter mångårigt stillasittande. Alla drabbas inte, som tur är. Det är omöjligt att peka ut vem som kommer att drabbas och av vad. Besvär från till exempel rygg, nacke och skuldror kan däremot komma betydligt snabbare. Ibland redan efter några veckor/månader om även andra ogynnsamma förhållanden råder, till exempel olämpliga arbetsställningar till följd av illa anpassade möbler.
Dålig kost och brist på fysisk aktivitet även bidragande faktorer
Andra förhållanden kan också öka eller minska risken. Olämpliga kostvanor kan ytterligare öka risken för övervikt, förhöjda blodfetter och diabetes. Fysisk aktivitet, till exempel motionspass på arbetet eller under fritiden, kan å andra sidan minska risken för de flesta ovanstående ohälsofenomen och öka individens stresstålighet och välbefinnande.
Källa: Arbetsmiljöverket

Hitta gym Bli medlem
Varukorg
Provträna
Kontakta oss Kontakta oss