Sebastian
Brusman

Linköping - Linköping City


Vid 18 års ålder tog jag mig till gymmet efter återkommande skador och med en önskan om en bättre fysik. sedan dess har jag blivit kvar. Jag har insett att träning är helt individuellt och att det finns några genvägar till en stark och hållbar kropp. vi har bara en kropp, och den behöver vi ta hand om. för mig är det viktigt att hitta en kontinuitet i träningen för att få en stark kropp som ska fungera i vardagen. genom variation, nya utmaningar och att våga pressa mig själv, får jag träningen att bli en självklar del av min vardag.

Biografi

Skills

Certification & courses