Patrik
Daun

Linköping - Linköping City


Din kropp är skapad för att röra på sig och jag anser att alla mår bättre av ett mer aktivt liv! Jag utgår från vart du befinner dig idag för att hjälpa dig till den punkt du vill befinna dig på i framtiden. Inget mål är för stort eller litet och vi ser till att ha roligt under resans gång!

Biografi

Skills

Certification & courses