Biografi

Skills

 • Träning innan
 • under och efter graviditet
 • Kost
 • Livsstilsförändring
 • rehab/prehab

Certification & courses

 • Cert PT enl Branschrådet för hälsa
 • Cert Massör enl Branschrådet för hälsa
 • Cert Kostrådgivare enl Branschrådet för hälsa
 • 3D funktion Modul 1 Fot och knäled
 • 3D funktion Modul 2 höftled
 • 3D funktion Hockey
 • 3D funktion Performance -fysträning
 • 3D funktion Mamma -träning och behandlingsteknik. före- under och efter graviditet
 • 3D funktion Fascia -behandlingsteknik
 • Dipl intergrativ coach
 • Evidensbaserad praktik EPB- grundutbildning
Frågor och Svar