Biografi

Personlig Tränare sedan hösten 2013 med en Kandidatexamen i Idrottscoaching(180hp). Bakgrund inom fotbollen, erfarenhet av gymträning sedan 2006. Sedan 2010 har fokus legat på en Styrkelyft. Kunskapen samt viljan att hjälpa andra med deras träningsmål lade grunden för att bli Personlig Tränare. Oavsett din ålder, kön och bakgrund ska du få den bästa coachingen för att optimera dina resultat.

Skills

  • Styrkelyft
  • Prestationsutveckling
  • Viktnedgång
  • Byggning
  • Kostrådgivning
  • Rörlighet
  • Rehab/Prehab
  • Motiverande samtal

Certification & courses

  • Kandidatexamen Idrottsvetenskap - Idrottscoaching
  • Certifierad Personlig Tränare - Safe Education
Frågor och Svar