Om Actic

Vision och kärnvärden

Den friska visionen

Vår vision är ett friskare samhälle genom träning. Vi förverkligar vår vision genom att inspirera och engagera en människa i taget till ett aktivt träningsliv. Vi engagerar oss även på olika sätt i det lokala samhället för att kunna bidra till ett friskare Sverige.

Actics kärnvärden

Våra kärnvärden är: passion, customer focus, performance och teamwork.

Passion: Vi har en PASSION för att skapa ett friskare samhälle genom träning

Customer focus: Vi tar ansvar för våra medlemmars behov och utmaningar. Vi inspirerar genom att sprida glädje och energi. Vi skapar en exceptionell medlemsupplevelse genom att arbeta enligt vårt koncept.

Performance: Vi tar ansvar och förstår effekten av våra handlingar. Vi anstränger oss för att utvecklas i varje situation.

Teamwork: Vi tar ansvar för våra handlingar och beteende. Vi ger och tar emot feedback och stöttar varandra genom att hjälpa och lyssna.

Frågor och Svar