Actic Västerås City

Barnpassning

Barnpassning

Från och med den 1 oktober 2019 kommer vi inte längre erbjuda barnpassning på Actic Västerås City. Vi kommer behålla barnrummet som ett uppehållsrum för barn som klarar sig själva medan föräldern tränar med enklare tillsynskontroller utav receptionen.

Frågor och Svar