Stockholm, Högdalen

Simhallen

Actic Högdalens simhall

Här har du äventyrsbad, motionsbassäng, hopptorn, bubbelpool, simkurser och mycket mer. Som medlem på Actic Högdalen ingår alltid tillträde till simhallen.

Regler för simhallen:

En besökare kan nekas tillträde till simhallen om:

 • Besökaren uppträder hotfullt.
 • Besökaren misstänks vara berusad eller påverkad av något som kan skada denne själv, andra eller anläggningen.
 • Besökaren vägrar följa anläggningens regler.
 • Besökaren inte uppfyller anläggningens krav på tillträde.

Övrigt

 • Du ansvarar själv för dina värdesaker, använd dig gärna av våra förvaringsskåp.
 • Låsta skåp öppnas varje kväll.

 

För allas trivsel och säkerhet:

 • Barn under 12 år måste alltid ha en ombytt ansvarig över 18 år med sig när de besöker simhallen.
 • Spring ej – halkrisken är stor.
 • Bad får endast ske i godkända badkläder.
 • Då vi har ronderande personal innebär det att du som besökare är ansvarig för din egen säkerhet då bassängen är obevakad.
 • Barn under 3 år ska använda sig av badblöja.
 • Fridykning är ej tillåtet.
 • Barn med en högre ålder än 10 år får ej gå in i motsatta könets omklädningsrum.
 • Barnvagnar parkeras på särskild angiven plats. Inga barnvagnar är tillåtna inne i badanläggningen p.g.a. brandsäkerhetsskäl.
 • Rökförbud gäller i hela anläggningen.
 • Vid inpassering erlägger du entré till hela simhallen, inte en särskild bassäng.
 • Det är inte tillåtet att ta med sig glas/porslin in i simhallen.
 • Användning av simfötter är begränsad till styrd verksamhet.
 • Användning av cyklop är förbjuden.
 • Då bassänger är bokade hänvisas besökare till annan bassäng.
 • Visa hänsyn.
 • Användning av sprayer och parfymer är förbjudet.
 • Fotografering undanbedes.
 • Användning av uteskor i simhallen är förbjuden.

Särskilda regler för Äventyrsbadet

Åldersgräns max 7 år.

Särskilda regler för motionsbassängen

Maxdjup 360cm, 27*C

Hopptornet

 • Hopp får endast ske under styrd verksamhet eller bevakning. Endast simkunniga tillåts på hopptornet.
 • Endast en person åt gången får befinna sig på avsatsen på hopptornet.

Bubbelpoolen

 • Ej tillåtet att sitta i bubbelpoolen under reningstiden.
 • Sitt ej på kanterna eller trappan medan du väntar på din tur.
 • Tala tyst.
 • Vid hög belastning, bada max 20 minuter och lämna sedan plats för andra.
 • Använd alltid badkläder i bubbelpoolen.

Dykförbud i undervisningsbassängen

maxdjup 90cm, 27*C

Bad med barn

 • Du som vuxen är alltid ansvarig för medföljande barns säkerhet. Du som vuxen får aldrig lämna barnen utan uppsikt.
 • Barn under 12 år måste alltid ha en ombytt vuxen ansvarig över 18 år med sig när de besöker simhallen.
 • En armlängds avstånd till ditt barn rekommenderas.

Gruppbesök

Vid gruppbesök, såsom skolutflykter, gäller regeln att det ska finnas 1 badande vuxen per 5 barn under 12 år.

Skolsim

Vid skolsim är det alltid den enskilda skolans medföljande personal som är ytterst ansvarig för medföljande elever.

Frågor och Svar