Actic Färjestads

Testcenter

Effektivisera din träning och nå de mål du önskar

Är du nybörjare och behöver hjälp med hur du kan träna? Har du kört fast i träningen och behöver stöttning för att komma vidare? Tränar du för att genomföra ett motionslopp? Är du elitidrottare och vill ha ett kvitto på att din träning ger resultat? Är du företagare och vill ge dina anställda en hälsokontroll?

Vi kan hjälpa dig!

På Actics testcenter utförs bland annat konditionstest där vi mäter din kondition genom att testa utandningsluft och din mjölksyratröskel. Vi lägger sedan upp träningsprogram som baseras på ditt unika testresultat. Detta för att du ska få så stor effekt av din träning som möjligt!

Med senaste ultraljudsteknologin mäter vi din fetthalt jämfört med övrig vävnad. Hur stor risk löper du för att drabbas av hjärt-/kärlsjukdom? Testledarna på Actics testcenter har stor erfarenhet av konditionsträning och coachning på både elitnivå och för motionärer. Vi erbjuder tester och coachning av högsta kvalité! Actics Testcenter startades våren 2013 och ligger i Actics Färjestads lokaler intill Löfbergs arena.

Kontakta Lars eller Veronica på mail för att boka en tid.

.

Hos oss får man fram ett resultat på var man ligger konditionsmässigt. Vi testar människors förmåga att syresätta blodet, testar hjärta och lungor och mäter utandningsluften grenspecifikt för kundens idrott eller träningsmål. Detta kommer i första hand Jonas Asplund, utbildad fystränare i fotboll, hockey och friidrott, att sköta tillsammans med andra utbildade personliga tränare inom konditionsidrott.

Vi utvecklar därefter ett program efter tester, med träning för att nå de mål som personen har. Vi hjälper helt enkelt kunderna att gå från ett läge till ett annat önskat läge. Ett vanligt fel många gör när det kommer till träning är nämligen att de kör på för hårt och till slut blir knäckta, men träning handlar inte om det.

Träna inte hårt, träna smart istället.

Lars Klinghagen

070 – 60 09 510

Veronica Nevrell

070 – 30 65 292
Är du nybörjare, erfaren motionär eller tränar på elitnivå. Hos oss får du veta din konditionsstatus och får hjälp med att effektivisera din träning. Vi hjälper dig att nå dina uppsatta mål!

För att få ut maximalt av din träning behöver du veta dina pulsnivåer och din mjölksyratröskel.

När du kommer till oss utför du testet och får dina unika testvärden. Du kan utifrån dina testresultat få ett träningsupplägg som både ger bättre effekt och är mer tidseffektivt än din tidigare träning.

Vi baserar träningsprogrammet på:

 • Din målsättning.
 • Hur ofta du vill träna.
 • Din träningserfarenhet.
 • Dina testresultat.

Tillsammans hittar vi det bästa upplägget för just dig!

Nu kan ditt företag mäta hälsa! Vi utför en friskvårdsprofil där ditt företag får ett värde på hur bra personalen mår. Vi utför konditionstest i grupp eller på individnivå beroende på vad som önskas.

Med den nyaste ultraljudsteknologin mäter vi mängd kroppsfett i förhållande till övrigt vävnad. Tillsammans med vikt och mätning av blodtryck får Ert företag ett genomsnittsvärde på personalens hälsa.

Som individ får du veta hur just din status är. Hur bra form är du i i förhållande till genomsnittet? Hur stor risk löper du för att drabbas av hjärt-/kärlsjukdom?

Skärmavbild 2017-04-12 kl. 13.18.49

Vill ni i Er förening ha ett kvitto på att den träning ni bedriver ger önskat resultat? Har ni mycket skador? Vi testar hela laget och tar fram individuella träningszoner till varje spelare. Vi tar fram vad ni är bra på och vad ni kan göra bättre för att nå bättre resultat i er idrott.

Vi vet idag att konditionsnivån är avgörande för både prestationen och antalet skador i ett lag. Är man bra tränad kan man prestera bättre och framförallt återhämta sig bättre för att kunna prestera igen. Vi erbjuder att tillsammans med lagets fysansvarige göra ett träningsupplägg baserat på lagets testvärde så ni får ut maximal effekt av Er träning.

Skärmavbild 2017-04-12 kl. 13.23.45

Våra tester:

Mjölksyratröskel test 950 kr

Bestämning av anaerob tröskel
Ursprungligen definierades anaerob mjölksyratröskel som ”den arbetsintensitet där testperson utvecklar metabolisk acidos, det vill säga blir sur i blodet. Fysiologiskt sett är det en arbetsintensitet, där de anaeroba energiprocesserna aktiveras till en sådan grad att laktat snabbt börjar ansamlas i blodet, det vill säga de arbetande musklerna släpper ut mer laktat i blodet än vad kroppen klarar av att eliminera från blodet. En sådan laktatansamling påverkar flera fysiologiska parametrar, exempelvis blodets pH, minutventilation, respiratorisk kvot, ventilation/syrekonsumtion.
Det är dessa förändringar som använder vi för att bestämma din individuella anaeroba tröskel.

Den fysiologiska mjölksyratröskeln betydelse ligger i att den markerar en viktig gräns. En arbetsintensitet som ligger under den anaeroba tröskeln kan upprätthållas under relativt lång tid (i princip tills bränsleförråden är tömda). Däremot kan en arbetsintensitet son i ligger över den anaeroba tröskeln bara upprätthållas under en kort tid, eftersom den snabba ansamlingen av produkter av anaerob metabolism (till exempel mjölksyra) snabbt sätter stopp for fortsatt arbete. Att bestämma den anaeroba tröskeln har därför mycket hög diagnostisk och prognostisk validitet inom uthållighetskrävande idrottsgrenar. Den anaeroba tröskeln uttrycks oftast i procent av den intensitet som motsvarar VO2max. Det är uppenbart att en idrottare som kan ligga på 80% av sin VO2max utan att ansamla mjölksyra har, till exempel i maraton, en stor fördel jämfört med en idrottare som har samma VO2max, men bara kan ligga på 60% av denna utan att dra på sig mjölksyra. Det är anledningen till att man har funnit ett mycket starkt samband mellan anaerob tröskel och prestationsförmåga i träning och tävlande.

Syfte
Identifiera din aktuella fitnesstatus före och efter en träningsperiod för att se hur effektivt du svarar på din träning. Bra riktmärke för identifiera exakta pulszoner till din framtida träning eller tävlingsintensitet- fart- puls eller kraft.

Tidsåtgång
ca 60 min inkl. genomgång av testresultat och träningstips. Ingen uppvärmning före test.

Vo2 Max Test 950 kr

Bestämning av maximal syreförbrukning (Vo2max)
Direkt bestämning av maximal syreförbrukning (VO2max) är ett test som används i stor utsträckning inom uthållighetsgrenar. VO2max återpeglar kroppens förmåga att producera energi med hjälp av syreberoende (aeroba) energiproducerande mekanismer. )ju högre VO2max man har, desto mer energi kan man producera via aeroba mekanismer som till skillnad från anaeroba inte är kopplade till ansamling av slaggprodukter (mjölksyra, oorganisk fosfat med mera), vilka orsakar uttröttning. Det finns alltså en hög korrelation mellan VO2max och prestationsförmåga vid lång- och medeldistanslöpning, längdskidåkning, cykling och så vidare.

Syreförbrukning vid fysiskt arbete ökar proportionellt till dess intensitet. Detta samband gäller dock bara upp till en viss individuell nivå, där kardio-respiratoriska systemets förmåga att förse kroppen med syre inte längre räcker till för att ytterligare öka syretillförseln till musklerna trots stigande arbetsbelastning.

Syfte
Testet används i syfte att fastställa din maximala syreupptagningsförmåga dvs. din förmåga att producera energi genom syrekrävande processer. Under testet mäts och analyseras utandningsluften genom en mask som placeras över näsa och mun. Testet innebär en progressiv belastningsökning och avslutas vid maximal ansträngning. Ett Maximalt Syreupptagningstest ger dig ett mycket exakt värde på din konditionsnivå och uthållighetsförmåga. Det råder en mycket hög korrelation mellan Vo2 max och prestationsförmåga inom uthållighetsgrenar.

Tidsåtgång
ca 60 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. Exkl. uppvärmning före test.

Mjölksyratröskel & maximalt syreupptagningstest 1700 kr

Syfte
Det gör att kroppen blir bättre på att använda fett som energikälla och spara på kolhydrater.
Mjölksyretröskeln ökar. Mjölksyretröskeln är den gräns där mjölksyra bildas. När man höjer syreupptagningsförmåga höjer man mjölksyretröskel. Återhämtningen ökar. Är man bättre tränad återhämtar man sig också fortare mellan passen och orkar därför köra fler träningspass.

Tidsåtgång
ca 60 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. Exkl. uppvärmning före test.

Kroppskompositionstest (ultraljud) 400 kr

BodyMetrix är en handhållen ultraljudsenhet som mäter kroppssammansättningen. Det unika med ultraljudstekninken är att det går att se det dolda och hälsofarliga bukfettet, något som annars kräver utrustning i miljonklassen. Mätningen med BodyMetrix tar bara 20 minuter att genomföra och resultatet presenteras och förklaras i en snygg rapport.

Förutom att mäta kroppsfettet kan utrustningen scanna specifika ställen på kroppen för att se fett eller muskelmassans tjocklek på enskilda punkter. BodyMetrix kombinerar en bärbar ultraljudsenhet med innovativ programvara för att på ett korrekt och konsekvent sätt bedöma och övervaka din kroppssammansättning. Med den här tekniken kan du faktiskt skanna, se och följa förändring i kroppsfett och muskelmassa. Innan BodyMetrix fanns var den enda möjligheten att följa förändringen i kroppsfett och muskelmassa med hjälp av dyra datortomografi- och magnetröntgenundersökningar.BodyMetrix har samma höga kvalitet av ultraljud som används av idrottslag i världsklass, läkare och elitidrottare över hela världen. Nu finns detta precisionsinstrument tillgängligt för dig! BodyMetrix gör allt detta utan pinsamt eller smärtsamt klämmande. Bedömningen tar bara 20 minuter och påverkas inte av svettning, träningsnivå eller koffeinintag. Eftersom denna bärbara enhet kan vi även göra detta på din arbetsplats eller idrottsklubb.

 • Mäter kroppsfett i %
 • Kroppsskanning (följa förändringen i kroppsfett och muskelmassa)
 • Specifika mätpunkter
 • Registrera omkretsmätningar
 • WHR (Midje-höftkvot)
 • BMR (basal ämnesomsättning)
 • BMI (Body Mass Index)
 • Relativ risk för sjukdom
 • Fettfri kroppsmassa
 • Detaljerad hälsorapport
 • Fotogalleri
 • 3D Virtualisering

Tidsåtgång
ca 30 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd.

Maxpulstest 500 kr

Kan genomföras på valfri ergometercykel eller löpband. Själva arbetsperioden tar cirka 12-14 minuter att genomföra och består av tre arbetsintervaller. Mellan varje intervall får du vila aktivt, till exempel i form av lätt stretching eller en promenad. Intensiteten stegras gradvis under arbetsintervallerna och det är endast de sista minuterna av testet ~om är riktigt jobbiga.

När du ska göra ett maxpulstest är det viktigt att du behärskar tekniken för den tänkta aktiviteten tillräckligt bra. Om du har mindre bra löpteknik eller är dålig på att staka blir du onödigt trött och får alldeles för mycket mjölksyra i musklerna. Då kommer du att krokna en bra bit innan du kommer upp till maxpulsen.

Maxpulstest användningsområde kan blandannat vara användbart för att bestämma överträning, din aneroba kapacitet eller vid viss bestämmelse av träningszoner.

Tidsåtgång
ca 30 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. (Exklusive uppvärmning före test.)

Submaximalt Vo2 test 650 kr

Vid ett submaximalt test ökas belastningen stegvist, samtidigt som puls och syreupptagning mäts. Dessa parametrar jämförs med tidigare test för att utröna träningseffekten. Konditionstestet vi erbjuder är ett s k submaximalt test som genomförs på en cykelergometer (testcykel). Submaximalt innebär att du cyklar under 5-10 minuter med en belastning som enbart känns något ansträngande, ungefär som en rask promenad.

Under cyklingen mäter vi din puls. När din pulskurva uppnått 80-85% av maximal puls kan vi fastställa vilken syreupptagningsförmåga du har. Syreupptagningsförmåga är ett vedertaget mått när man mäter konditionsnivå.

Tidsåtgång
ca 30 min inkl. genomgång av testresultat och träningsråd. Ingen uppvärmning före test.

Hälsoprofiltest företag 800 kr

Hälsoprofilen är en tjänst som passar företag och arbetsgrupper väl, där man enkelt kan sammanställa en persons hälsoprofil och få en överskådlig skriftlig sammanställning av resultatet. Denna sammanställning kan sedan laddas upp i journalsystemet för att kunna återkomma till vid nästa besök.

Resultat från vår unika bodymetrix ultraljudsmaskin, konditionsmätning på ergometercykel, levnadsvanor samt arbetsmiljö skrivs in i hälsoprofilen. I hälsoprofilen finns dessutom utrymme att skriva in en personlig målsättning samt åtgärdsplan i samråd mellan den enskilda individen och vårdgivaren.

Genom en unik inloggning till vår hälsoprofil kan man själv skapa rapporter över en hel enhets eller avdelnings hälsoprofil.

Tidsåtgång
ca 45 min inkl genomgång av testresultat och träningsråd. (Exklusive uppvärmning före test.)

Cykeltest Acticmedlemmar 800 kr

Kombinerat laktat- och maxpulstest
Detta test ger bra riktmärken för identifiera och bestämma dina olika intensitetszoner, och därefter planera nästa träningsperiod.

Utförande
Testet utförs på cykelergometer. Inledningsvis stegras din belastning i etapper och testledaren sticker dig i fingret för att mäta mjölksyran (lactat) i ditt blod. Stegvis ökas belastningen tills du når din mjölksyra-/laktattröskel. När du nått din tröskel fortsätter testet att succesivt stegras till du når din maxpuls. Bra att använda vid pulsbaserad träning.

Tidsåtgång
ca 60 min

Referenser:

Färjestad BK

Färjestad BK är en av Sveriges mest framgångsrika ishockeyklubbar från och med att Elitserien hade premiär säsongen 1975/1976. Klubben innehar förstaplatsen i Elitseriens maratontabell.
En andra storhetstid inleddes genom SM-guldet 1997. Under 10 säsonger 1996/97 – 2005/2006 vann Färjestad SM-guld fyra gånger och nådde SM-final vid åtta tillfällen, varav sex i följd (2001-2006).

Tjänster Actics testcenter tillhandahåller:
Etablering av junior & A-lag spelarnas maximala syreupptagningsförmåga, mjölksyratröskel, kroppskomposition samt anaerob arbetstolerans.

SWECO Adventure

Multisportlag från Karlstad med höga ambitioner som levererar resultat oavsett idrottsgren.
Elitmultisportlag som en del av Karlstad Multisport. Med erfarenhet av nationella och internationella tävlingar ända sedan 1998 har laget tagit sig till Sverigeeliten och siktar nu mot att ta ytterligare ett steg i den internationella konkurrensen

Tjänster Actics testcenter tillhandahåller:
Etablering av idrottarnas maximala syreupptagningsförmåga, aeroba/anaeroba trösklar, tävlings kaloriförbrukning, träningszoner.

Hynell Patienttjänst AB

Hynell Patenttjänst är en patentbyrå i Värmland. Företaget grundades 1977. Huvudkontoret ligger i Uddeholm, födelseorten till företaget Uddeholms AB. Under årens lopp har Hynell Patenttjänst AB vuxit från några få anställda till en medelstor IP firma. Dom har kontor i Karlstad och Stockholm och vi finns representerade i Borås, Oslo, Karlskoga, Göteborg och Västerås.

Tjänster Actic testcenter tillhandahåller:
Etablering av företagets och dess personals friskvårdssatsning, träningszoner, kroppskomposition samt riskanalys för hjärt/kärlsjukdomar, stroke & diabetes.

2conciliate Business Solutions AB

Tillhandahåller metoder och verktyg för att visualisera, engagera och skapa delaktighet. Modeller kan betraktas från flera vyer och ett tydligt ägarskap etableras för att utveckla verksamhetens tjänster, arbetssätt och organisation.

Motiven och tillämpningsområdena är oftast att bygga verksamhetsledningssystem, – Identifiera och hantera risker, problem och möjligheter, – Kartlägga projekt och – Kravsätta och implementera IT-system. De har etablerat bolag i Sverige, Norge och USA och för att ständigt kunna erbjuda effektiva systemlösningar och hög konsultkompetens med deras partners.

Tjänster Actic testcenter tillhandahåller:
Etablering av företagets och dess personals friskvårdssatsning, träningszoner, kroppskomposition samt riskanalys för hjärt/kärlsjukdomar, stroke & diabetes.

AffärsIT i Skandinavien AB

AffärsIT levererar “point of sale”-lösningar åt handeln. Vi har ett stort urval av programvaror, betalsystem och kassasystem samt skrivare för utskrift av etiketter eller kvitton. Vare sig man driver en stor butik, en restaurang eller en liten salong och behöver en kassaleverantör så tar vi  fram en kassalösning som passar. Snabbt och billigt i vår nätbutik men också med personlig service via e-post eller telefon.

Tjänster Actic testcenter tillhandahåller:
Etablering av företagets och dess personals friskvårdssatsning, träningszoner, kroppskomposition samt riskanalys för hjärt/kärlsjukdomar, stroke & diabetes.

Karl-johan Danielsson

Från början aktiv längdskidåkare vid 15 års ålder påbörjade KJ elitidrottsgymnasium stod valet mellan Skidgymnasiet och just Triathlongymnasiet… Först där började hans riktiga satsning på triathlon, jag lärde mig snabbt att simma. Cykel och löpning var något som funnits med i min vardag sedan barnsben så det var inte några problem.

Denna satsning pågår än idag, jag tog studenten från triathlongymnasiet i Motala år 2005 och då bar flyttlasset av till Falun. Idag är KJ en av norden snabbaste triathleter och innehar SM medaljer och landslagsaktiv.

Tjänster Actic testcenter tillhandahåller:
Etablering av KJ’s maximala syreupptagningsförmåga, aeroba/anaeroba trösklar, tävlings kaloriförbrukning, träningszoner, rörelse ekonomi, cykel watt zoner

Patrik Nilsson

Patrik Nilsson är en Sveriges mest unga lovande triathlon talanger på långdistans där han satte sitt namn på den svenska triathlonkartan när han vann SM på medeldistans 2012. Samt en Ironman-distans tid på imponerande 8:18:19 är en av de snabbaste, svenska tiderna på en Ironman-distans. Patrik kommer från en friidrottsbakgrund.

Tjänster Actic testcenter tillhandahåller:
Etablering av Patriks maximala syreupptagningsförmåga, aeroba/anaeroba trösklar, tävlings-kaloriförbrukning, träningszoner, rörelseekonomi.

O’learys Sport Bar

O’Learys är den självklara sportbar mötesplatsen som erbjuder dig som gäst en unik kombination av känsla, bemötande, smaker och upplevelser. Dom som arbetar på O’Learys strävar alltid efter att möta dina förväntningar – oavsett om du besöker oss med vänner, familjen, affärsbekanta eller på egen hand.

Tjänster Actics testcenter tillhandahåller:
Etablering av företagets och dess personals friskvårdssatsning, träningszoner, kroppskomposition samt riskanalys för hjärt/kärlsjukdomar, stroke & diabetes.

ICA Supermarket Hagahallen

Med 2 400 egna och handlarägda butiker på fem geografiska marknader är ICA Gruppen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag där dagligvaror utgör kärnan i verksamheten. Huvuduppdraget för ICA Gruppen är vidareutveckling av ICA och ICA-relaterade verksamheter. I grunden handlar det om att nyttja samverkan i kombination med lokal anpassning. Så nära våra kunder som möjligt. Och med en tydlig vision – att göra varje dag lite enklare.

Tjänster Actic testcenter tillhandahåller:
Etablering av företagets och dess personals friskvårdssatsning, träningszoner, kroppskomposition samt riskanalys för hjärt/kärlsjukdomar, stroke & diabetes.

Klövern Fastighetsbolag

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder kunden effektiva lokaler i valda tillväxtregioner. Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Bolaget är organiserat med huvudkontor i Stockholm, ett servicekontor beläget i Nyköping, samt affärsenheter i prioriterade städer. Affärsenheterna är indelade i fyra regioner, Syd, Öst, Stockholm samt Mellan/Norr. Affärsenheterna fokuserar på kontakten med kunden. Egen personal, som rent fysiskt finns där hyresgästen valt att lokalisera sig, är en garanti för snabb service och bra marknadskännedom.

Tjänster Actic testcenter tillhandahåller:
Etablering av företagets och dess personals friskvårdssatsning, träningszoner, kroppskomposition samt riskanalys för hjärt/kärlsjukdomar, stroke & diabetes.