Julia Adolfsson

Personlig tränare

Utbildningar
Lic. PT
Gruppträningsinstruktör
Cert. Massageterapeut
FAR-Utbildning

Specialitet
Funktionell träning
Anatomi
Styrketräning

Min träningsfilosofi
Sedan jag gick på högstadiet har jag vetat
att det är inom friskvård som jag vill jobba
och för några år sedan hittade jag en
utbildning där jag fick med alla delar. För
mig är träningen tillsammans med kosten
en av de viktigaste delarna för ett sunt
och hälsosamt liv, men det gäller också
att hitta den rätta balansen. Jag hjälper
dig att sätta upp en plan med realistiska
mål som vi tillsammans kan sträva efter
att nå. Jag hoppas att vi ses!