Jonas Berglund

Tel. 073-7070592
pt.jonasberlund@gmail.com

Utbildningar:
SAFE PT-utbildning
SAFE träningsinstruktör

Min träningsfilosofi:
Var ostoppbar