Jenny Karlsson

Personlig tränare

Utbildningar

  • Utbildning: The Academy
  • Lic. Personlig tränare
  • Lic. Träningsinstruktör
  • Lic. Kostrådgivare
  • Hälsoinformatör

Min träningsfilosofi

Min syn på träning är att inspirera och hjälpa människor att hitta en hälsosam livsstil i vardagslivet. Fokus på helhet och teknik kombinerat med kost och funktionell träning.

Vi utgår från ditt läge idag och jobbar oss framåt. Träningsprogrammen utformar jag för att passa dig och dina förutsättningar och mål. Om du har viljan och ambitionen finns jag med dig hela vägen och pushar dig mot dina mål.

Specialitet

  • Teknik
  • Rörlighet/ Balans
  • Funk tionell träning
EC256437-4F30-4E98-B46B-154D4FD47174936ACFC0-11C9-42EE-8FD5-16D0B177461C

E-post

pt.eslov@actic.se

Jobbar på: