Helena Axelsson

Personlig tränare

Utbildningar

Lic. PT med hälsoprofil inkl.
hälsoprofilbedömning, Axelsons 2014

Dipl. Functional Trainer,
Bodyfight PT-School 2014

Specialitet

Funktionell träning

Löpteknik

Viktminskning

Min träningsfilosofi

Jag har idrottat en stor del av mitt liv och har
god förståelse för vad rehab innebär efter
att ha spelat volleyboll i elitserien.

När det gäller träning så är god teknik viktigt
och en förutsättning för din säkerhet. Träning
får mig att känna mig stark och pigg! Det
vill jag också att du ska känna när vi
tränar tillsammans!