Snubblar du ofta på löpbandet?


central-news-lopbandet

Snubblar du ofta på löpbandet?

För 19 kr/månaden erbjuder vi alla våra medlemmar en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller under hela tiden du som medlem är på gymmet. Självklart är det ingen bindningstid och ingen självrisk vid skada.

För oss är det viktigt att du är försäkrad när du tränar. Vi erbjuder dig en olycksfallsförsäkring mot personskador som gäller under hela tiden du tränar hos oss, både inne i badet, på gymmet och i omklädningsrummet. Om du tränar med en personlig tränare eller en instruktör utomhus gäller den även där.

Försäkringen tecknar du enkelt när du besöker anläggningen eller om du blir ny medlem på actic.se.

Vad får du hjälp med vid ett olycksfall?
Som medlem försäkras du upp till 1 000 000 SEK för medicinsk invaliditet i samband med olycksfall. Vid en skada som leder till invaliditet i någon form baseras ersättningen på detta belopp enligt en för försäkringsbranschen gemensam tabell. Exempel på invaliditet är nedsättning i kroppsfunktion, förlust av kroppsdel, bestående ärr etc. Nedan följer exempel på ersättning som vår olycksfallsförsäkring täcker:

 • Läkarkostnader – utan begränsning (allmän vård)
 • Resekostnader – upp till 50 000 SEK
 • Tandskadekostnader – utan begränsning (allmän vård)
 • Merkostnader max 160 000 SEK totalt
 • Hjälp i hemmet efter en skada SEK 1 700 per vecka maximalt upp till 26 veckor
 • Personliga tillhörigheter som skadas i samband med olycksfallet upp till 10 000 SEK
 • Övriga merkostnader som ordineras av läkare upp till 20 000 SEK
 • Rehabilitering upp till 100 000 SEK
 • Sängvårdsersättning SEK 750 per vecka upp till maximalt 10 veckor.
 • Medlemskostnader – upp till 3000 SEK
 • Självrisk 0 kr

Läs mer om villkoren här.