Louise Björkman på Actic Linköping City ger dig några tips:

– Ta trapporna istället för hissen.
– Gå av bussen en hållplats tidigare.
– Gå/cykla till jobbet.
– Ta en promenad på lunchrasten.
– Ställ dig upp minst en gång i timmen.