Dansprojektet i Örebro fick flickor att må bra

Under flera år nu har vi matats av rubriker om hur det står till med unga kvinnor och tjejers psykiska hälsa – och det är inte munter läsning, tvärtom. Studie efter studie visar att unga människor, och framför allt kvinnor och tjejer, mår dåligt i Sverige idag. Så många som var femte tjej, och nästan lika många killar, i årskurs nio har någon gång skadat sig själva. Och kliver man upp några år så har var tionde ung kvinna mellan 18 och 24 någon gång sökt hjälp för psykiska besvär. Det här har förstås lett till att utskrivningen av psykofarmaka till unga har ökat lavinartat de senaste åren.

Många av fallen beror på ångest och depressioner, ofta orsakade av stress och högt ställda förväntningar och blir utlösta av just stress eller ett trauma. Många gånger upptäcks de här problemen för sent och då har självskadebeteendet redan dragit igång.

Men finns det ingen ljusglimt i detta mörker? Jo, det finns forskning som visar att psykofarmaka inte är den enda vägen ut.

Dansprojektet som genomfördes vid Örebro universitet siktade in sig på flickor i åldrarna 13 till 16 år med olika depression- och smärtsymtom. Flickorna fick medverka i en danssatsning under åtta månader där de gick tog dansklasser tillsammans två gånger i veckan.

– Som instruktör såg jag hur flickorna snabbt vågade ta mer plats, de önskade musik och ställde sig längre fram i salen. Som forskare kunde jag se resultat i form av högre självskattad hälsa, mindre smärta, oro, stress och ångest jämfört med vår kontrollgrupp, säger Anna Duberg, författare till avhandlingen som kom i våras.

Bakgrunden till Dansprojektet var en rapport som visade att så många som 40 procent av svenska tjejer i högstadiet och gymnasiet led av olika grader av psykiska problem och smärtsymtom som ont i magen och huvudet. Smärtsymtomen gjorde att många av dem ofta tog smärtstillande medicin som Ipren och Alvedon. Efter studien var behovet av smärtstillande medicin nästan borta.

Anna Duberg säger att det dels har att göra med att barnen rörde på sig – vi har i tidigare artiklar gått igenom vad som händer i hjärnan när vi tränar – men också att det här var något i ungdomarnas liv som var utan krav. De tränade inte för att sedan visa upp det för några andra, utan bara för sig egen skull.

– Jag kunde också se hur viktigt det sociala var för de här flickorna, att vara inkluderad i ett socialt sammanhang där man är saknad om man inte kommer. Det är verkligen back to basics, vi är flockdjur, säger Anna Duberg.

Läs mer: