vitamin-D-669px

Veckans forskning

Är vitamin D-tillskott lösningen för benskörhet?

Inte alls, enligt en forskningsartikel som är publicerad nyligen i välrenommerade The Lancet. Man tittade på 23 studier som gjorts inom detta område och kunde inte finna att vitamin D, ensamt, kunde öka vårt skydd mot benskörhet. Detta har i vissa sammanfattningsstudier tidigare antagits vara en viktig del i skyddet mot benskörhet. Författarna poängterar dock vikten av att riskgrupper som kan lida av D-vitaminbrist p.g.a. låg solljusexponering eller pigment kan ha nytta av ett tillskott. Därför föreslår de också att det är viktigt att undersöka detta för just de grupperna.

Sammanfattningsvis konstaterar de att man bör rikta resurserna specifikt till de som kan ligga i riskzonen och att man behöver fler studier för att utreda sambandet mellan Vitamin-D-tillskott och det tillgängliga som finns i blodet.

Effects of vitamin D supplements on bone mineral density: a systematic review and meta-analysis
– Ian R Reid, Mark J Bolland, Andrew Grey

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2961647-5/abstract