Fortsatt utveckling av Sydpoolen i sommar

Nu intensifieras utvecklingsarbetet med Sydpoolen. Arbetet med att förbättra anläggningen innebär att bassängerna hålls stängda under veckorna 28-34. 

Sedan Actic förvärvade Sydpoolen har en stor utbyggnad av träningsfaciliteterna genomförts och nu fortsätter arbetet med att förbättra anläggningen vilket innebär ett intensifierat underhållsarbete. Sydpoolen fortsätter att utvecklas till ett friskvårdskluster med utökat utbud av träning och hälsovård. Hur utvecklingen kommer att ske och i vilka etapper förs det en tät dialog med kommunen om så det passar in i den utveckling kommunen ser av området i och omkring Kanalstaden och för kommunens invånare vilket vi på Actic ser mycket positivt på.

“De åtgärder vi nu genomför innebär att vi kommer att tömma bassängerna under en period i sommar. Det är för att förbättra anläggningen och ligger också som en del av det vi diskuterar med kommunen om. Perioden är vald för att det påverkar våra kunder och invånare i Södertälje som minst säger Christer Zaar, VD Actic.”

Åtgärderna som planeras påverkar verksamheten då tävlings-, motions- och terapibassängerna töms mellan veckorna 28-34. De åtgärder som planeras är byten av rör, arbete med startpallar, målning och byte av avfuktningsaggregat för att förbättra miljön och livslängden på anläggningen.

 

Hur påverkas jag som badmedlem?

Badmedlemskap kontant: Du får en månad förlängning på ditt kort.

Badmedlemskap autogiro: Du kan välja att antingen nyttja gymmet under denna perioden eller frysa ditt badkort. Om du fryser ditt kort kan du dock inte nyttja gymmet. Kontakta medlemsservice för att frysa.

Klippkort bad och gruppträning: Du får en månad förlängning på ditt kort.

E-post: kundsupport@actic.se
Tel.nr: 08-519 211 00